Yuk Amalkan 4 Doa Selamat Dunia Dan Akhirat Ini Agar Terhindar Dari Segala Marabahaya !

8 Etika Berdoa dalam Islam Agar Doa Cepat Dikabulkan!

Setiap orang tentu ingin selamat di dunia dan akhirat, termasuk kamu juga kan? Karena itu, kamu bisa amalkan doa selamat agar hal tersebut menghampirimu.

Ada berbagai macam ikhtiar yang bisa kamu lakukan untuk menjaga kehati – hatian seperti mencoba berbuat baik kepada sesama dan selalu bermunajat dengan berdoa memohon keselamatan kepada Allah.

Selain itu, setiap doa yang kamu panjatkan akan dikabulkan oleh Allah di waktu yang tepat sesuai dengan ketentuan-Nya. Berikut beberapa macam doa selamat dunia dan akhirat yang bisa kamu amalkan :

  1. Doa Minta Keselamatan Dunia Dan Akhirat Pendek

Doa minta keselamatam dunia akhirat yang pendek ini dikenal juga dengan sebutan doa sapu jagat. Doa selamat di dunia dan akhirat ini tercantum dalam ayat Al-Quran yaitu Surat Al-Baqarah ayat 201 yang berbunyi :

Rabbanaa aatinaa fiddunya hasanah, wa fil aakhiraati khasanah, wa qinaa adzaabannaar.

Artinya : “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan lindungilah kami dari azab neraka.”

 

  1. Doa Minta Keselamatan Dunia Dan Akhirat Panjang

Doa minta keselamatan di dunia dan akhirat yang panjang ini umum digunakan. Berikut bacaan doanya:

Allahumma innaa nas-aluka salaamatan fid diini wa ‘afiyatan fil jasadi wa ziyaadatan fil ‘ilmi wa barokatan fir rizqi wa taubatan qablal mauti wa rohmatan ‘indal mauti wa maghfirotan ba’dal mauti, allahummaa hawwin ‘alainaa fil sakaraatil mauti wannajaata minan naari wal ‘afwa ‘indal hisaabi, rabbanaa laa tuzigh quluubana ba’da idz hadaitanaa wahab lanaa mil ladunka rahma, innaka antal wahhaab, rabbanaa aatinaa fiddunnyaa hasanah, wa fil akhirati hasanah waqinaa ‘adzaa ban naar.

Artinya : “Ya Allah kami memohon kepada-Mu keselamatan dalam agama, dan kesejahteraan/kesegaran pada tubuh dan penambahan ilmu, dan keberkahan rezeki, serta taubat sebelum mati dan rahmat di waktu mati, dan keampunan sesudah mati.

Ya Allah, mudahkanlah kami saat pencabutan nyawa selamat dari api neraka dan mendapat kemaafan ketika amal diperhitungkan.

Ya Allah, janganlah Engkau goyahkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk dan berilah kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi.

Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan jagalah kami dari siksa api neraka.”

 

  1. Doa Minta Keselamatan Dari Kedengkian

Rabbanaagfir lanaa wa li ikhwaaninalladzina sabaquunaa bil iimaani wa laa taj’al fii quluubinaa gilaa lilladziina aamanuu rabbanaa innaka rauufur rahiim.

Artinya : “Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara – saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang – orang yang beriman; Ya Rabb kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Hasyr ayat 10).

 

  1. Doa Minta Keselamatan Dari Segala Marahabaya

Kamu bisa membaca doa minta keselamatan dari segala marabahaya ini pada pagi dan sore hari. Doa ini tercantum dalam beberapa surat di Al-Quran, seperti salah satunya yaitu dalam Surat Al-Ikhlas yang dibaca sebanyak 3 kali :

Qul huwallahu ahád, alláhuş sámad, lám yalid wa lam yulád, wá lam yakul lahu kufuwán ahád.

Artinya : “Dengan menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang.” Katakanlah : “Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia.